• Reseller Hosting AZ01

  Chỉ 150.000 đ/tháng
  1.800.000  /12 tháng
  3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.350.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 5 GB
  • Băng thông: 50 GB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm
 • Reseller Hosting AZ02

  Chỉ 400.000 đ/tháng
  4.800.000  /12 tháng
  9.120.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  3.600.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  17.280.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  20.400.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 10 GB
  • Băng thông: 200 GB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm
 • Reseller Hosting AZ03

  Chỉ 650.000 đ/tháng
  7.800.000  /12 tháng
  14.820.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  5.850.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  28.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  33.150.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 20 GB
  • Băng thông: 500 GB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm
 • Reseller Hosting AZ04

  Chỉ 850.000 đ/tháng
  10.200.000  /12 tháng
  19.380.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  7.650.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  36.720.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  43.350.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 40 GB
  • Băng thông: 1TB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm
 • Reseller Hosting AZ05

  Chỉ 1.450.000 đ/tháng
  17.400.000  /12 tháng
  33.060.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  13.050.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  62.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  73.950.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 50 GB
  • Băng thông: 1.5TB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm
 • Reseller Hosting AZ06

  Chỉ 1.650.000 đ/tháng
  19.800.000  /12 tháng
  37.620.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  14.850.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  71.280.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  84.150.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 70 GB
  • Băng thông: 2.5TB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm
 • Reseller Hosting AZ07

  Chỉ 1.850.000 đ/tháng
  22.200.000  /12 tháng
  42.180.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  16.650.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  79.920.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  94.350.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 100 GB
  • Băng thông: 3 TB
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Tặng domain .com 1 năm