• Tổng đài ảo 02

  Chỉ 230.000 đ/tháng
  2.760.000  /12 tháng
  5.244.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.070.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  9.936.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  11.730.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Số lượng máy nhánh (Extensions): 22
  • Cuộc gọi đồng thời: KGH
  • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 3
  • Ghi Âm: 10GB
  • Đàm thoại hội nghị: 3 người cùng tham gia
  • Quà Tặng:
  • Đăng ký 2 năm trở lên:
  • Phí thuê bao hàng tháng: 230.000 đ/tháng
 • Tổng đài ảo 03

  Chỉ 399.000 đ/tháng
  4.788.000  /12 tháng
  9.097.200 đ 2 năm chiết khấu 5%
  3.591.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  17.236.800 đ 4 năm chiết khấu 10%
  20.349.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Số lượng máy nhánh (Extensions): 40
  • Cuộc gọi đồng thời: KGH
  • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 4
  • Ghi Âm: 15GB
  • Đàm thoại hội nghị: 4 người cùng tham gia
  • Quà Tặng:
  • Đăng ký 2 năm trở lên:
  • Phí thuê bao hàng tháng: 399.000 đ/tháng
 • Tổng đài ảo 04

  Chỉ 600.000 đ/tháng
  7.200.000  /12 tháng
  13.680.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  5.400.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  25.920.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  30.600.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Số lượng máy nhánh (Extensions): 70
  • Cuộc gọi đồng thời: KGH
  • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 5
  • Ghi Âm: 20GB
  • Đàm thoại hội nghị: 5 người cùng tham gia
  • Quà Tặng:
  • Đăng ký 2 năm trở lên:
  • Phí thuê bao hàng tháng: 600.000 đ/tháng
 • Tổng đài ảo VIP

  • Số lượng máy nhánh (Extensions): > 150
  • Cuộc gọi đồng thời: KGH
  • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): > 7
  • Ghi Âm: > 30GB
  • Đàm thoại hội nghị: > 7 người cùng tham gia
  • Quà Tặng:
  • Đăng ký 2 năm trở lên:
  • Phí thuê bao hàng tháng: Liên hệ
 • Tổng đài ảo 01

  Chỉ 100.000 đ/tháng
  1.200.000  /12 tháng
  2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  900.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Số lượng máy nhánh (Extensions): 10
  • Cuộc gọi đồng thời: KGH
  • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 2
  • Ghi Âm: 5GB
  • Đàm thoại hội nghị: 3 người cùng tham gia
  • Quà Tặng:
  • Đăng ký 2 năm trở lên:
  • Phí thuê bao hàng tháng: 100.000 đ/tháng