ĐỪNG KINH DOANH KHI CHƯA CÓ TÊN MIỀN
Chọn tên miền thương hiệu và đăng ký ngay

loading
Xin vui lòng nhập tên miền
Xin vui lòng nhập tên miền

Azdata.vn đồng hành doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu trên Internet.

Hosting phổ thôngXem tất cả gói

Cá Nhân
Chỉ 25.000 đ/tháng
300.000  /12 tháng
570.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
832.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
1.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
1.275.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 300 MB
 • Bandwidth 10GB
 • Email 5
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Cá nhân ++
Chỉ 40.000 đ/tháng
480.000  /12 tháng
912.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.332.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
1.728.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
2.040.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 500MB
 • Bandwidth 20GB
 • Email 5
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Khởi nghiệp
Chỉ 60.000 đ/tháng
720.000  /12 tháng
1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.998.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 1GB
 • Bandwidth 50GB
 • Email 10
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Doanh nghiệp
Chỉ 75.000 đ/tháng
900.000  /12 tháng
1.710.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.497.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.825.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 2GB
 • Bandwidth 20GB
 • Email 10
 • FTP Account 2
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Cloud HostingXem tất cả gói

Cloud Hosting Pro AZ01
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 1
 • Database SQL: 3
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ02
Chỉ 300.000 đ/tháng
3.600.000  /12 tháng
6.840.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
9.990.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
12.960.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
15.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 2
 • Database SQL: 4
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/2
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ03
Chỉ 400.000 đ/tháng
4.800.000  /12 tháng
9.120.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
13.320.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
17.280.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
20.400.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 3
 • Database SQL: 5
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ04
Chỉ 450.000 đ/tháng
5.400.000  /12 tháng
10.260.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
14.985.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.440.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
22.950.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 4
 • Database SQL: 7
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL:

SEO Hosting AZ01
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 2GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 2
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ02
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 5
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ03
Chỉ 300.000 đ/tháng
3.600.000  /12 tháng
6.840.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
9.990.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
12.960.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
15.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 7
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ-04
Chỉ 350.000 đ/tháng
4.200.000  /12 tháng
7.980.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
11.655.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.120.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
17.850.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 10GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 10
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

Wordpress hostingXem tất cả gói

WordPress Hosting AZ01
Chỉ 80.000 đ/tháng
960.000  /12 tháng
1.824.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.664.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.456.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
4.080.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 1GB
 • Bandwidth: 100GB
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ02
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ03
Chỉ 270.000 đ/tháng
3.240.000  /12 tháng
6.156.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
8.991.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
11.664.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
13.770.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 30
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting Vip 1
Chỉ 370.000 đ/tháng
4.440.000  /12 tháng
8.436.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.321.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.984.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
18.870.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 12GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

Wordpress hosting Siêu Tốc Độ CaoXem tất cả gói

WordPress Hosting Vip 1
Chỉ 370.000 đ/tháng
4.440.000  /12 tháng
8.436.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.321.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.984.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
18.870.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 12GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP 2
Chỉ 410.000 đ/tháng
4.920.000  /12 tháng
9.348.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
13.653.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
17.712.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
20.910.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 18GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 4
 • Park/Addon Domain: Unlimited/4
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP3
Chỉ 450.000 đ/tháng
5.400.000  /12 tháng
10.260.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
14.985.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.440.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
22.950.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 25GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 6
 • Park/Addon Domain: Unlimited/6
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP4
Chỉ 520.000 đ/tháng
6.240.000  /12 tháng
11.856.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
17.316.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
22.464.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
26.520.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 50GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 9
 • Park/Addon Domain: Unlimited/9
 • SSL: Free
 • Tặng domain .com 1 năm

VPS chất lượng caoXem tất cả gói

VPS GIÁ RẺ MINI
Chỉ 100.000 đ/tháng
1.200.000  /12 tháng
2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.330.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 1GB
 • HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ01
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 768MB + 1GB Free
 • HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ02
Chỉ 180.000 đ/tháng
2.160.000  /12 tháng
4.104.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.994.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
7.776.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
9.180.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [2] Cores
 • Ram: 1GB + 1GB Free
 • HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ03
Chỉ 210.000 đ/tháng
2.520.000  /12 tháng
4.788.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.993.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.072.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.710.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [3] Cores
 • Ram: 3GB + 1GB Free
 • HDD: 50GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

Hóa đơn điện tửXem tất cả gói

Hóa Đơn Điện Tử AZ01
Chỉ 100.833 đ/tháng
1.210.000  /12 tháng
2.299.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.357.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.356.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.142.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 150
 • Phí thuê bao: 400.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 110.000 đ
 • Tổng tiền: 1.210.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ02
Chỉ 119.167 đ/tháng
1.430.000  /12 tháng
2.717.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.968.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.148.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.077.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 300
 • Phí thuê bao: 600.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 130.000 đ
 • Tổng tiền: 1.430.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ03
Chỉ 137.500 đ/tháng
1.650.000  /12 tháng
3.135.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.578.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.940.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.012.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 500
 • Phí thuê bao: 800.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 150.000 đ
 • Tổng tiền: 1.650.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ04
Chỉ 155.833 đ/tháng
1.870.000  /12 tháng
3.553.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.189.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.732.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.947.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 1000
 • Phí thuê bao: 1.000.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 170.000 đ
 • Tổng tiền: 1.870.000 đ

Yêu cầu báo giá

Gửi yêu cầu chúng tôi sẽ báo giá chi tiết tùy theo nhu cầu của bạn. Tư vấn miễn phí giải pháp hiệu quả nhất cho website, phần mềm ứng dụng cần sử dụng hosting, server.