Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

WordPress Hosting Vip 1
Chỉ 370.000 đ/tháng
4.440.000  /12 tháng
8.436.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.321.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.984.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
18.870.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 12GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP 2
Chỉ 410.000 đ/tháng
4.920.000  /12 tháng
9.348.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
13.653.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
17.712.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
20.910.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 18GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 4
 • Park/Addon Domain: Unlimited/4
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP3
Chỉ 450.000 đ/tháng
5.400.000  /12 tháng
10.260.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
14.985.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.440.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
22.950.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 25GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 6
 • Park/Addon Domain: Unlimited/6
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP4
Chỉ 520.000 đ/tháng
6.240.000  /12 tháng
11.856.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
17.316.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
22.464.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
26.520.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 50GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 9
 • Park/Addon Domain: Unlimited/9
 • SSL: Free
 • Tặng domain .com 1 năm

WordPress Hosting VIP5
Chỉ 910.000 đ/tháng
10.920.000  /12 tháng
20.748.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
30.303.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
39.312.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
46.410.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 90GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 12
 • Park/Addon Domain: Unlimited/12
 • SSL: Free
 • Tặng domain .com 1 năm