Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

SEO Hosting AZ01
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 2GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 2
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ02
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 5
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ03
Chỉ 300.000 đ/tháng
3.600.000  /12 tháng
6.840.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
9.990.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
12.960.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
15.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 7
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ-04
Chỉ 350.000 đ/tháng
4.200.000  /12 tháng
7.980.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
11.655.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.120.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
17.850.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 10GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 10
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ05
Chỉ 650.000 đ/tháng
7.800.000  /12 tháng
14.820.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
21.645.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
28.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
33.150.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 20
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ06
Chỉ 980.000 đ/tháng
11.760.000  /12 tháng
22.344.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
32.634.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
42.336.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
49.980.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 30GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 30
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ07
Chỉ 1.300.000 đ/tháng
15.600.000  /12 tháng
29.640.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
43.290.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
56.160.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
66.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 40GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 40
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ08
Chỉ 1.500.000 đ/tháng
18.000.000  /12 tháng
34.200.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
49.950.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
64.800.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
76.500.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 50GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 50
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ09
Chỉ 1.800.000 đ/tháng
21.600.000  /12 tháng
41.040.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
59.940.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
77.760.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
91.800.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 60GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 60
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ10
Chỉ 1.950.000 đ/tháng
23.400.000  /12 tháng
44.460.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
64.935.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
84.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
99.450.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 70GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 70
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

SEO Hosting AZ11
Chỉ 2.190.000 đ/tháng
26.280.000  /12 tháng
49.932.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
72.927.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
94.608.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
111.690.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 80GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 80
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

Lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm VAT 10%;
 • SEO Hosting hỗ trợ các bạn SEOER dễ dàng quản lý hosting bằng 1 tài khoản duy nhất nhưng có thể phân IP từng web khác nhau. Nhầm giúp tăng khả năng vệ tinh cho nhau tốt hơn;
 • Dịch vụ được hỗ trợ 24/7 qua Zalo / Helpdesk và Email;
 • Bảo đảm online thông suốt cho hệ thống website công ty của bạn;