Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

Cloud Hosting Pro AZ01
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 1
 • Database SQL: 3
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ02
Chỉ 300.000 đ/tháng
3.600.000  /12 tháng
6.840.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
9.990.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
12.960.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
15.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 2
 • Database SQL: 4
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/2
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ03
Chỉ 400.000 đ/tháng
4.800.000  /12 tháng
9.120.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
13.320.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
17.280.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
20.400.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 3
 • Database SQL: 5
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ04
Chỉ 450.000 đ/tháng
5.400.000  /12 tháng
10.260.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
14.985.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.440.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
22.950.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 4
 • Database SQL: 7
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL:

Cloud Hosting Pro AZ05
Chỉ 500.000 đ/tháng
6.000.000  /12 tháng
11.400.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
16.650.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
21.600.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
25.500.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 30GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 5
 • Database SQL: 10
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL: Free

Cloud Hosting AZ06
Chỉ 555.000 đ/tháng
6.660.000  /12 tháng
12.654.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
18.481.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
23.976.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
28.305.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 35GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 15
 • Database SQL: 15
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/6
 • SSL: Free

Lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm VAT 10%;
 • Cloud hosting là dịch vụ bán cho doanh nghiệp hoặc cá nhân, công ty thiết kế website cần đăng ký cho khách hàng hay công ty sử dụng nhiều website;
 • Dịch vụ được hỗ trợ 24/7 qua Zalo / Helpdesk và Email;
 • Bảo đảm online thông suốt cho hệ thống website công ty của bạn;