• Chứng chỉ cơ bản

  Chỉ 16.667 đ/tháng
  200.000  /12 tháng
  380.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  150.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  720.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  850.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
  • Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
  • AZDATA.VN không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại AZDATA.VN)
  • Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.
 • GeoTrust Premium

  Chỉ 226.000 đ/tháng
  2.712.000  /12 tháng
  5.152.800 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.034.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  9.763.200 đ 4 năm chiết khấu 10%
  11.526.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
  • Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
  • AZDATA.VN không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại AZDATA.VN)
  • Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.
 • GeoTrust True BusinessID

  Chỉ 265.000 đ/tháng
  3.180.000  /12 tháng
  6.042.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.385.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  11.448.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  13.515.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
  • Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
  • AZDATA.VN không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại AZDATA.VN)
  • Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.
 • RapidSSL Wildcard

  Chỉ 237.300 đ/tháng
  2.847.600  /12 tháng
  5.410.440 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.135.700 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  10.251.360 đ 4 năm chiết khấu 10%
  12.102.300 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
  • Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
  • AZDATA.VN không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại AZDATA.VN)
  • Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.