Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

VPS GIÁ RẺ MINI
Chỉ 100.000 đ/tháng
1.200.000  /12 tháng
2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.330.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 1GB
 • HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ01
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 768MB + 1GB Free
 • HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ02
Chỉ 180.000 đ/tháng
2.160.000  /12 tháng
4.104.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.994.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
7.776.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
9.180.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [2] Cores
 • Ram: 1GB + 1GB Free
 • HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ03
Chỉ 210.000 đ/tháng
2.520.000  /12 tháng
4.788.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.993.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.072.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.710.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [3] Cores
 • Ram: 3GB + 1GB Free
 • HDD: 50GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ04
Chỉ 240.000 đ/tháng
2.880.000  /12 tháng
5.472.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.992.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
10.368.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
12.240.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [4] Cores
 • Ram: 4GB + 2GB Free
 • HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ05
Chỉ 280.000 đ/tháng
3.360.000  /12 tháng
6.384.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
9.324.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
12.096.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
14.280.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [4] Cores
 • Ram: 4.5GB + 2GB Free
 • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ06
Chỉ 320.000 đ/tháng
3.840.000  /12 tháng
7.296.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
10.656.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
13.824.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
16.320.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [5] Cores
 • Ram: 4GB + 3GB Free
 • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ07
Chỉ 380.000 đ/tháng
4.560.000  /12 tháng
8.664.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.654.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
16.416.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
19.380.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [5] Cores
 • Ram: 5GB + 3GB Free
 • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS giá rẻ (còn được biết đến là Cloud VPS giá rẻ) là dịch vụ cho thuê VPS với Ram, CPU và dung lượng lưu trữ SSD thấp.

Lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm VAT 10%;
 • Dịch vụ được hỗ trợ 24/7 qua Zalo / HelpdeskEmail;
 • Miễn phí Directadmin hoặc Plesk;
 • Bảo đảm online thông suốt cho hệ thống website công ty của bạn;