Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

Reseller Hosting AZ01
Chỉ 220.000 đ/tháng
2.640.000  /12 tháng
5.016.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.326.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.504.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.220.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: 50GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Reseller Hosting AZ02
Chỉ 412.500 đ/tháng
4.950.000  /12 tháng
9.405.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
13.736.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
17.820.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
21.037.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 10GB
 • Bandwidth: 200GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Reseller Hosting AZ03
Chỉ 650.000 đ/tháng
7.800.000  /12 tháng
14.820.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
21.645.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
28.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
33.150.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 20GB
 • Bandwidth: 500GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Reseller Hosting AZ04
Chỉ 850.000 đ/tháng
10.200.000  /12 tháng
19.380.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
28.305.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
36.720.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
43.350.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 40GB
 • Bandwidth: 1000GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Reseller Hosting AZ05
Chỉ 1.450.000 đ/tháng
17.400.000  /12 tháng
33.060.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
48.285.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
62.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
73.950.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 50GB
 • Bandwidth: 1500GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Reseller Hosting AZ06
Chỉ 1.650.000 đ/tháng
19.800.000  /12 tháng
37.620.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
54.945.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
71.280.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
84.150.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 70GB
 • Bandwidth: 2500GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Reseller Hosting AZ07
Chỉ 1.850.000 đ/tháng
22.200.000  /12 tháng
42.180.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
61.605.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
79.920.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
94.350.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 100GB
 • Bandwidth: 3000GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm VAT 10%;
 • Reseller hosting là dịch vụ cung cấp cho bạn bán lại hosting với chi phí đầu tư thấp nhất;
 • Dịch vụ được hỗ trợ 24/7 qua Zalo / Helpdesk và Email;
 • Bảo đảm online thông suốt cho hệ thống website công ty của bạn;