Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

STARTUP
Chỉ 100.000 đ/tháng
1.200.000  /12 tháng
2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.330.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 0.8GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 1
 • CPU: 2 core
 • Ram: 1GB
 • SQL: 11

BUSINESS
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 5
 • CPU: 4 core
 • Ram: 2GB
 • SQL: 55

ENTERPRISE
Chỉ 387.500 đ/tháng
4.650.000  /12 tháng
8.835.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.903.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
16.740.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
19.762.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 6GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 10
 • CPU: 6 core
 • Ram: 3GB
 • SQL: 105