Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

WordPress Hosting AZ01
Chỉ 80.000 đ/tháng
960.000  /12 tháng
1.824.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.664.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.456.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
4.080.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 1GB
 • Bandwidth: 100GB
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ02
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ03
Chỉ 270.000 đ/tháng
3.240.000  /12 tháng
6.156.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
8.991.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
11.664.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
13.770.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 30
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZPRO
Chỉ 350.000 đ/tháng
4.200.000  /12 tháng
7.980.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
11.655.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.120.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
17.850.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 10GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 50
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free