Để cập nhật lại email đăng ký tài khoản vui lòng tải form tại đây. Điền đầy đủ thông tin kí xác nhận và đóng dấu nếu có. Gửi về cho chúng tôi, đính kèm căn cước công dân hoặc GPKD. 

support@azdata.vn

Gửi thông tin cần hỗ trợ đến đội ngũ kỹ thuật của Azdata.vn! Chúng tôi sẽ phản hồi lại email mà bạn đang đăng ký dịch vụ. 
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ dịch vụ của Azdata.VN