Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

Cá Nhân
Chỉ 25.000 đ/tháng
300.000  for 1 năm /12 tháng
570.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
832.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
1.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
1.275.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 300 MB
 • Bandwidth 10GB
 • Email 5
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Cá nhân ++
Chỉ 40.000 đ/tháng
480.000  for 1 năm /12 tháng
912.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.332.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
1.728.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
2.040.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 500MB
 • Bandwidth 20GB
 • Email 5
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Khởi nghiệp
Chỉ 60.000 đ/tháng
720.000  for 1 năm /12 tháng
1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.998.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 1GB
 • Bandwidth 50GB
 • Email 10
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Doanh nghiệp
Chỉ 75.000 đ/tháng
900.000  for 1 năm /12 tháng
1.710.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.497.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.825.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 2GB
 • Bandwidth 20GB
 • Email 10
 • FTP Account 2
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Doanh nghiệp AZ1
Chỉ 90.000 đ/tháng
1.080.000  for 1 năm /12 tháng
2.052.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.997.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.888.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
4.590.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 4 GB
 • Bandwidth 40GB
 • Email 20
 • FTP Account 2
 • Database 02
 • Park/ Addon Domain Unlimited/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

SEO Hosting AZ01
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  for 1 năm /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 2GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 2
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

Doanh nghiệp AZ2
Chỉ 185.000 đ/tháng
2.220.000  for 1 năm /12 tháng
4.218.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.160.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
7.992.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
9.435.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 5GB
 • Bandwidth: 70GB
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 2
 • Database: 2
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • 30 ngày: Hoàn tiền

SEO Hosting AZ02
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  for 1 năm /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 5
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

Cloud Hosting Pro AZ01
Chỉ 200.000 đ/tháng
2.400.000  for 1 năm /12 tháng
4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.660.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 1
 • Database SQL: 3
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

Reseller Hosting AZ01
Chỉ 220.000 đ/tháng
2.640.000  for 1 năm /12 tháng
5.016.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.326.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.504.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.220.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: 50GB
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Tặng domain .com 1 năm

Doanh nghiệp AZ3
Chỉ 270.000 đ/tháng
3.240.000  for 1 năm /12 tháng
6.156.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
8.991.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
11.664.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
13.770.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 3
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • 30 ngày: Hoàn tiền

SEO Hosting AZ03
Chỉ 300.000 đ/tháng
3.600.000  for 1 năm /12 tháng
6.840.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
9.990.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
12.960.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
15.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Account: 7
 • SSL: Free
 • IP Class A,B,C: 09

Dark mode