Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

WordPress Hosting AZ01
Chỉ 60.000 đ/tháng
720.000  /12 tháng
1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.998.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 2GB
 • Bandwidth: 100GB
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Miễn phí

WordPress Hosting AZ02
Chỉ 78.333 đ/tháng
940.000  /12 tháng
1.786.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.608.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.384.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.995.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Miễn phí

WordPress Hosting AZ03
Chỉ 120.000 đ/tháng
1.440.000  /12 tháng
2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.996.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 6GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 60
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Miễn phí
 • Tặng domain .com 1 năm