Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

WordPress Hosting AZ01
Chỉ 60.000 đ/tháng
720.000  /12 tháng
1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.998.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 2GB
 • Bandwidth: 100GB
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ02
Chỉ 78.333 đ/tháng
940.000  /12 tháng
1.786.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.608.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.384.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.995.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ03
Chỉ 120.000 đ/tháng
1.440.000  /12 tháng
2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.996.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 6GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 60
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting Vip 1
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 12GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP 2
Chỉ 220.000 đ/tháng
2.640.000  /12 tháng
5.016.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.326.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.504.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.220.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 18GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 4
 • Park/Addon Domain: Unlimited/4
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP3
Chỉ 320.000 đ/tháng
3.840.000  /12 tháng
7.296.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
10.656.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
13.824.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
16.320.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 25GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 6
 • Park/Addon Domain: Unlimited/6
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP4
Chỉ 520.000 đ/tháng
6.240.000  /12 tháng
11.856.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
17.316.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
22.464.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
26.520.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 50GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 9
 • Park/Addon Domain: Unlimited/9
 • SSL: Free
 • Tặng domain .com 1 năm

WordPress Hosting VIP5
Chỉ 910.000 đ/tháng
10.920.000  /12 tháng
20.748.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
30.303.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
39.312.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
46.410.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 90GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 12
 • Park/Addon Domain: Unlimited/12
 • SSL: Free
 • Tặng domain .com 1 năm