Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

BUSINESS
Chỉ 168.000 đ/tháng
2.016.000  /12 tháng
3.830.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.594.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
7.257.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
8.568.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 5
 • CPU: 4 core
 • Ram: 2GB
 • SQL: 55

ENTERPRISE
Chỉ 268.000 đ/tháng
3.216.000  /12 tháng
6.110.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
8.924.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
11.577.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
13.668.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 6GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 10
 • CPU: 6 core
 • Ram: 3GB
 • SQL: 105

STARTUP
Chỉ 68.000 đ/tháng
816.000  /12 tháng
1.550.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.264.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.937.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.468.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 0.8GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 1
 • CPU: 2 core
 • Ram: 1GB
 • SQL: 11