ĐỪNG KINH DOANH KHI CHƯA CÓ TÊN MIỀN
Chọn tên miền thương hiệu và đăng ký ngay

loading
Xin vui lòng nhập tên miền
Xin vui lòng nhập tên miền

Azdata.vn đồng hành doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu trên Internet.

Wordpress hostingXem tất cả gói

WordPress Hosting AZ01
Chỉ 60.000 đ/tháng
720.000  /12 tháng
1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.998.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 2GB
 • Bandwidth: 100GB
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ02
Chỉ 78.333 đ/tháng
940.000  /12 tháng
1.786.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.608.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.384.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.995.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 20
 • FTP Account: 5
 • Database: 1
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

WordPress Hosting AZ03
Chỉ 120.000 đ/tháng
1.440.000  /12 tháng
2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.996.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 6GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: 60
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free

Dịch vụ cloud hostingXem tất cả gói

Cloud Hosting Pro AZ01
Chỉ 114.000 đ/tháng
1.368.000  /12 tháng
2.599.200 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.796.200 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.924.800 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.814.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 1
 • Database SQL: 3
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ02
Chỉ 227.000 đ/tháng
2.724.000  /12 tháng
5.175.600 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.559.100 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.806.400 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.577.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 2
 • Database SQL: 4
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/2
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ03
Chỉ 340.000 đ/tháng
4.080.000  /12 tháng
7.752.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
11.322.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
14.688.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
17.340.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 3
 • Database SQL: 5
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ04
Chỉ 455.000 đ/tháng
5.460.000  /12 tháng
10.374.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
15.151.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.656.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
23.205.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 4
 • Database SQL: 7
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL:

Wordpress hosting Siêu Tốc Độ CaoXem tất cả gói

WordPress Hosting Vip 1
Chỉ 150.000 đ/tháng
1.800.000  /12 tháng
3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 12GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP 2
Chỉ 220.000 đ/tháng
2.640.000  /12 tháng
5.016.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.326.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.504.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.220.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 18GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 4
 • Park/Addon Domain: Unlimited/4
 • SSL: Free

WordPress Hosting VIP3
Chỉ 320.000 đ/tháng
3.840.000  /12 tháng
7.296.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
10.656.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
13.824.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
16.320.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 25GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: 6
 • Park/Addon Domain: Unlimited/6
 • SSL: Free

VPS chất lượng caoXem tất cả gói

VPS GIÁ RẺ MINI
Chỉ 75.000 đ/tháng
900.000  /12 tháng
1.710.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.497.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.825.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 1GB
 • HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ01
Chỉ 100.000 đ/tháng
1.200.000  /12 tháng
2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.330.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 768MB + 1GB Free
 • HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ02
Chỉ 210.000 đ/tháng
2.520.000  /12 tháng
4.788.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.993.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.072.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.710.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [2] Cores
 • Ram: 1GB + 1GB Free
 • HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ03
Chỉ 390.000 đ/tháng
4.680.000  /12 tháng
8.892.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.987.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
16.848.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
19.890.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [3] Cores
 • Ram: 3GB + 1GB Free
 • HDD: 50GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

Hóa đơn điện tửXem tất cả gói

Hóa Đơn Điện Tử AZ01
Chỉ 100.833 đ/tháng
1.210.000  /12 tháng
2.299.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.357.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.356.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.142.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 150
 • Phí thuê bao: 400.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 110.000 đ
 • Tổng tiền: 1.210.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ02
Chỉ 119.167 đ/tháng
1.430.000  /12 tháng
2.717.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.968.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.148.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.077.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 300
 • Phí thuê bao: 600.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 130.000 đ
 • Tổng tiền: 1.430.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ03
Chỉ 137.500 đ/tháng
1.650.000  /12 tháng
3.135.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.578.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.940.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.012.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 500
 • Phí thuê bao: 800.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 150.000 đ
 • Tổng tiền: 1.650.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ04
Chỉ 155.833 đ/tháng
1.870.000  /12 tháng
3.553.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.189.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.732.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.947.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 1000
 • Phí thuê bao: 1.000.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 170.000 đ
 • Tổng tiền: 1.870.000 đ

Yêu cầu báo giá

Gửi yêu cầu chúng tôi sẽ báo giá chi tiết tùy theo nhu cầu của bạn. Tư vấn miễn phí giải pháp hiệu quả nhất cho website, phần mềm ứng dụng cần sử dụng hosting, server.