WORDPRESS HOSTING - LƯU TRỮ WEB CHUYÊN NGHIỆP

Kinh doanh liên hệ: 0906.657.659 Mr Vương

CLOUD VPS #1

88.000 đ/tháng

CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 1 core
HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]
RAM: 768MB + 1GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #2

184.000 đ/tháng
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 2 core
HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]
RAM: 1GB + 1GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #3

382.000 đ/tháng
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 3 core
HDD: 50GB [SSD Cloud Storage]
RAM: 3GB + 1GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #4

716.000 đ/tháng
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 4 core
HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]
RAM: 4GB + 1.5GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #5

2.835.000 đ/tháng
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 16 core
HDD: 500GB [SSD Cloud Storage]
RAM: 6GB + 3GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS #6

5.436.000 đ/tháng
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 24 core
HDD: 1000GB [SSD Cloud Storage]
RAM: 7GB + 3GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

GÓI DỊCH VỤ CLOUD VPS #1 CLOUD VPS #2 CLOUD VPS #3 CLOUD VPS #4 CLOUD VPS #5 CLOUD VPS #6
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý 1 core 2 cores 3 cores 4 cores 16 cores 24 cores
Ổ cứng 25GB 40GB 50GB 80GB 500GB 1000GB
Bộ nhớ 768MB + 1GB Free 1GB + 1GB Free 3GB + 1GB Free 4GB + 1,5GB Free 6GB + 3GB free 7GB + 3GB free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
screen tagSupport

Tư vấn 028.2211.0247