Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

Tổng đài ảo 01
Chỉ 100.000 đ/tháng
1.200.000  /12 tháng
2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.330.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng máy nhánh (Extensions): 10
 • Cuộc gọi đồng thời: KGH
 • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 2
 • Ghi Âm: 5GB
 • Đàm thoại hội nghị: 3 người cùng tham gia
 • Quà Tặng:
 • Đăng ký 2 năm trở lên:
 • Phí thuê bao hàng tháng: 100.000 đ/tháng

Tổng đài ảo 02
Chỉ 230.000 đ/tháng
2.760.000  /12 tháng
5.244.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.659.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.936.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.730.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng máy nhánh (Extensions): 22
 • Cuộc gọi đồng thời: KGH
 • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 3
 • Ghi Âm: 10GB
 • Đàm thoại hội nghị: 3 người cùng tham gia
 • Quà Tặng:
 • Đăng ký 2 năm trở lên:
 • Phí thuê bao hàng tháng: 230.000 đ/tháng

Tổng đài ảo 03
Chỉ 399.000 đ/tháng
4.788.000  /12 tháng
9.097.200 đ 2 năm chiết khấu 5%
13.286.700 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
17.236.800 đ 4 năm chiết khấu 10%
20.349.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng máy nhánh (Extensions): 40
 • Cuộc gọi đồng thời: KGH
 • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 4
 • Ghi Âm: 15GB
 • Đàm thoại hội nghị: 4 người cùng tham gia
 • Quà Tặng:
 • Đăng ký 2 năm trở lên:
 • Phí thuê bao hàng tháng: 399.000 đ/tháng

Tổng đài ảo 04
Chỉ 600.000 đ/tháng
7.200.000  /12 tháng
13.680.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
19.980.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
25.920.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
30.600.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng máy nhánh (Extensions): 70
 • Cuộc gọi đồng thời: KGH
 • Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định): 5
 • Ghi Âm: 20GB
 • Đàm thoại hội nghị: 5 người cùng tham gia
 • Quà Tặng:
 • Đăng ký 2 năm trở lên:
 • Phí thuê bao hàng tháng: 600.000 đ/tháng