Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

VPS GIÁ RẺ MINI
Chỉ 75.000 đ/tháng
900.000  /12 tháng
1.710.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.497.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.825.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 1GB
 • HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ01
Chỉ 100.000 đ/tháng
1.200.000  /12 tháng
2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.330.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [1] Cores
 • Ram: 768MB + 1GB Free
 • HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ02
Chỉ 210.000 đ/tháng
2.520.000  /12 tháng
4.788.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.993.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.072.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
10.710.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [2] Cores
 • Ram: 1GB + 1GB Free
 • HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ03
Chỉ 390.000 đ/tháng
4.680.000  /12 tháng
8.892.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
12.987.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
16.848.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
19.890.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [3] Cores
 • Ram: 3GB + 1GB Free
 • HDD: 50GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ04
Chỉ 720.000 đ/tháng
8.640.000  /12 tháng
16.416.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
23.976.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
31.104.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
36.720.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [4] Cores
 • Ram: 4GB + 2GB Free
 • HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ05
Chỉ 1.080.000 đ/tháng
12.960.000  /12 tháng
24.624.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
35.964.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
46.656.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
55.080.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [4] Cores
 • Ram: 4.5GB + 2GB Free
 • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ06
Chỉ 120.000 đ/tháng
1.440.000  /12 tháng
2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.996.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [5] Cores
 • Ram: 4GB + 3GB Free
 • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1

VPS Giá Rẻ AZ07
Chỉ 1.600.000 đ/tháng
19.200.000  /12 tháng
36.480.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
53.280.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
69.120.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
81.600.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • CPU: Intel Xentelon [5] Cores
 • Ram: 5GB + 3GB Free
 • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP Riêng: 1