• WordPress Hosting AZ01

  Chỉ 60.000 đ/tháng
  720.000  /12 tháng
  1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  540.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 2 GB
  • Băng thông: 100 GB
  • Địa chỉ Email: 20
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 1
  • Park/Addon Domain: KGH/0
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ02

  Chỉ 78.333 đ/tháng
  940.000  /12 tháng
  1.786.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  705.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  3.384.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  3.995.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 3 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: 40
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 2
  • Park/Addon Domain: KGH/1
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ03

  Chỉ 120.000 đ/tháng
  1.440.000  /12 tháng
  2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.080.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 6 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: 60
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 3
  • Park/Addon Domain: KGH/2
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ04

  Chỉ 150.000 đ/tháng
  1.800.000  /12 tháng
  3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.350.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 12 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 3
  • Park/Addon Domain: KGH/3
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ05

  Chỉ 220.000 đ/tháng
  2.640.000  /12 tháng
  5.016.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.980.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  9.504.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  11.220.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 18 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 4
  • Park/Addon Domain: KGH/4
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ06

  Chỉ 320.000 đ/tháng
  3.840.000  /12 tháng
  7.296.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.880.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  13.824.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  16.320.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 25GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 6
  • Park/Addon Domain: KGH/6
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ07

  Chỉ 520.000 đ/tháng
  6.240.000  /12 tháng
  11.856.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  4.680.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  22.464.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  26.520.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 50 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 9
  • Park/Addon Domain: KGH/7
  • SSL: Miễn phí
 • WordPress Hosting AZ08

  Chỉ 910.000 đ/tháng
  10.920.000  /12 tháng
  20.748.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  8.190.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  39.312.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  46.410.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 90 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: KGH
  • Database: 12
  • Park/Addon Domain: KGH/9
  • SSL: Miễn phí