Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

BUSINESS
Chỉ 168.000 đ/tháng
2.016.000  /12 tháng
3.830.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.594.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
7.257.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
8.568.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 3GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 5
 • CPU: 4 core
 • Ram: 2GB
 • SQL: 55

ENTERPRISE
Chỉ 268.000 đ/tháng
3.216.000  /12 tháng
6.110.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
8.924.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
11.577.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
13.668.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 6GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 10
 • CPU: 6 core
 • Ram: 3GB
 • SQL: 105

Hosting NVME HOST PRO 1
Chỉ 120.000 đ/tháng
1.440.000  /12 tháng
2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.996.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FPT: 1
 • Database: 3
 • Park/Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • Control Panel: Cpanel/Plesk

Hosting NVME HOST PRO 2
Chỉ 238.000 đ/tháng
2.856.000  /12 tháng
5.426.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.925.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
10.281.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
12.138.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 7GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FPT: 2
 • Database: 4
 • Park/Addon Domain: Unlimited/2
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • Control Panel: Cpanel/Plesk

Hosting NVME HOST PRO 3
Chỉ 354.000 đ/tháng
4.248.000  /12 tháng
8.071.200 đ 2 năm chiết khấu 5%
11.788.200 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
15.292.800 đ 4 năm chiết khấu 10%
18.054.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FPT: 3
 • Database: 5
 • Park/Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • Control Panel: Cpanel/Plesk

Hosting NVME HOST PRO 4
Chỉ 475.000 đ/tháng
5.700.000  /12 tháng
10.830.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
15.817.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
20.520.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
24.225.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FPT: 4
 • Database: 7
 • Park/Addon Domain: Unlimited/4
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • Control Panel: Cpanel/Plesk

Hosting NVME HOST PRO 5
Chỉ 582.000 đ/tháng
6.984.000  /12 tháng
13.269.600 đ 2 năm chiết khấu 5%
19.380.600 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
25.142.400 đ 4 năm chiết khấu 10%
29.682.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 30GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FPT: 5
 • Database: 10
 • Park/Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • Control Panel: Cpanel/Plesk

Hosting NVME HOST PRO 6
Chỉ 788.000 đ/tháng
9.456.000  /12 tháng
17.966.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
26.240.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
34.041.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
40.188.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 35GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FPT: 5
 • Database: 15
 • Park/Addon Domain: Unlimited/6
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • Control Panel: Cpanel/Plesk

STARTUP
Chỉ 68.000 đ/tháng
816.000  /12 tháng
1.550.400 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.264.400 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.937.600 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.468.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD NVME: 0.8GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Website: 1
 • CPU: 2 core
 • Ram: 1GB
 • SQL: 11