Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

Cloud Hosting Pro AZ01
Chỉ 114.000 đ/tháng
1.368.000  /12 tháng
2.599.200 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.796.200 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.924.800 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.814.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 5GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 1
 • Database SQL: 3
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/1
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ02
Chỉ 227.000 đ/tháng
2.724.000  /12 tháng
5.175.600 đ 2 năm chiết khấu 5%
7.559.100 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
9.806.400 đ 4 năm chiết khấu 10%
11.577.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 7 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 2
 • Database SQL: 4
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/2
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ03
Chỉ 340.000 đ/tháng
4.080.000  /12 tháng
7.752.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
11.322.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
14.688.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
17.340.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 3
 • Database SQL: 5
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/3
 • SSL: Free

Cloud Hosting Pro AZ04
Chỉ 455.000 đ/tháng
5.460.000  /12 tháng
10.374.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
15.151.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.656.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
23.205.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 20GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 4
 • Database SQL: 7
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL:

Cloud Hosting Pro AZ05
Chỉ 555.000 đ/tháng
6.660.000  /12 tháng
12.654.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
18.481.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
23.976.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
28.305.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 30GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 5
 • Database SQL: 10
 • Park/ Addon Domain: Unlimited/5
 • SSL: Free

Cá Nhân
Chỉ 25.000 đ/tháng
300.000  /12 tháng
570.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
832.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
1.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
1.275.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 300 MB
 • Bandwidth 10GB
 • Email 5
 • FTP Account 1
 • Database 01
 • Park/ Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Hosting Doanh Nghiệp
Chỉ 40.000 đ/tháng
480.000  /12 tháng
912.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.332.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
1.728.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
2.040.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 500MB
 • Bandwidth 20GB
 • Email 5
 • FTP Account 1
 • Database 02
 • Park/ Addon Domain 2/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Hosting Doanh Nghiệp +
Chỉ 60.000 đ/tháng
720.000  /12 tháng
1.368.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
1.998.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
2.592.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.060.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 1GB
 • Bandwidth 50GB
 • Email 10
 • FTP Account 3
 • Database 02
 • Park/ Addon Domain 3/0
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Hosting doanh nghiệp 3
Chỉ 75.000 đ/tháng
900.000  /12 tháng
1.710.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.497.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
3.825.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 2GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Email 20
 • FTP Account 5
 • Database 03
 • Park/ Addon Domain 10/1
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Hosting bán chuyên nghiệp
Chỉ 90.000 đ/tháng
1.080.000  /12 tháng
2.052.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
2.997.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
3.888.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
4.590.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD 4 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Email 30
 • FTP Account 5
 • Database 03
 • Park/ Addon Domain 10/2
 • SSL Free
 • 99.9% Service Uptime
 • 30 ngày Hoàn tiền

Hosting chuyên nghiệp
Chỉ 185.000 đ/tháng
2.220.000  /12 tháng
4.218.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
6.160.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
7.992.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
9.435.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 10GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: 20
 • Park/Addon Domain: Unlimited/8
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • 30 ngày: Hoàn tiền

Thương mại điện tử
Chỉ 270.000 đ/tháng
3.240.000  /12 tháng
6.156.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
8.991.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
11.664.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
13.770.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • SSD: 15GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Park/Addon Domain: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • SSL: Free
 • 99.9%: Service Uptime
 • 30 ngày: Hoàn tiền