Tổng đài hỗ trợ (24/7) 039.365.1247

Hóa đơn điện tử AZ07
Tư vấn 0906.657.659

 • Số lượng hóa đơn: trên 10.000
 • Phí thuê bao: Tùy chọn
 • Thiết kế & khởi tạo: Miễn phí
 • VAT 10%: Tùy chọn
 • Tổng tiền: Tư vấn

Hóa Đơn Điện Tử AZ01
Chỉ 100.833 đ/tháng
1.210.000  /12 tháng
2.299.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.357.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
4.356.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
5.142.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 150
 • Phí thuê bao: 400.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 110.000 đ
 • Tổng tiền: 1.210.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ02
Chỉ 119.167 đ/tháng
1.430.000  /12 tháng
2.717.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
3.968.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.148.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
6.077.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 300
 • Phí thuê bao: 600.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 130.000 đ
 • Tổng tiền: 1.430.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ03
Chỉ 137.500 đ/tháng
1.650.000  /12 tháng
3.135.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
4.578.750 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
5.940.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.012.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 500
 • Phí thuê bao: 800.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 150.000 đ
 • Tổng tiền: 1.650.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ04
Chỉ 155.833 đ/tháng
1.870.000  /12 tháng
3.553.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.189.250 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.732.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.947.500 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 1000
 • Phí thuê bao: 1.000.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 700.000 đ
 • VAT 10%: 170.000 đ
 • Tổng tiền: 1.870.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ05
Chỉ 156.667 đ/tháng
1.880.000  /12 tháng
3.572.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
5.217.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
6.768.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
7.990.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 2000
 • Phí thuê bao: 1.500.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: 300.000 đ
 • VAT 10%: 180.000 đ
 • Tổng tiền: 1.880.000 đ

Hóa đơn điện tử AZ06
Chỉ 458.333 đ/tháng
5.500.000  /12 tháng
10.450.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
15.262.500 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
19.800.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
23.375.000 đ 5 năm chiết khấu 15%

 • Số lượng hóa đơn: 10.000
 • Phí thuê bao: 5.000.000 đ
 • Thiết kế & khởi tạo: Miễn phí
 • VAT 10%: 500.000 đ
 • Tổng tiền: 5.500.000 đ

Lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm VAT 10%;
 • Cập nhật thường xuyên theo luật thuế hiện hành;
 • Không phí duy trì máy chủ, lưu trữ lên đến 10 năm;
 • Đối tác chiến lược của Dịch Vụ Kế Toán Thuế Tân Thuế Việt;
 • Dịch vụ được hỗ trợ 24/7 qua Zalo / Helpdesk và Email;
 • Bảo đảm online thông suốt cho hệ thống website công ty của bạn;
Dark mode