WORDPRESS HOSTING - LƯU TRỮ WEB CHUYÊN NGHIỆP

Tối ưu hóa tốt nhất cho mã nguồn WordPress với cấu hình mạnh mẽ giúp website bạn có tốc độ tối ưu nhất.

Wordpress #1

53.000 đ/tháng
Dung lượng: 1.2 GB
Băng thông: 50 GB
Địa chỉ Email: 10
Tài khoản FTP: Unlimited
Database: 1
Park/Addon Domain: Unlimited /0
SSL: Miễn phí
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Wordpress #2

72.000 đ/tháng
Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: 20
Tài khoản FTP: Unlimited
Database: 2
Park/Addon Domain: Unlimited /1
SSL: Miễn phí
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Wordpress #3

116.000 đ/tháng
Dung lượng: 5 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: 30
Tài khoản FTP: Unlimited
Database: 3
Park/Addon Domain: Unlimited /2
SSL: Miễn phí
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Wordpress #4

145.000 đ/tháng
Dung lượng: 10 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
Database: 3
Park/Addon Domain: Unlimited /3
SSL: Miễn phí
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Wordpress #5

208.000 đ/tháng
Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
Database: 4
Park/Addon Domain: Unlimited /4
SSL: Miễn phí
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Wordpress #6

307.000 đ/tháng
Dung lượng: 20 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
Database: 6
Park/Addon Domain: Unlimited /5
SSL: Miễn phí
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

> Máy chủ công nghệ mới nhất
> Cấu hình cực mạnh
> Hỗ trợ FREE công nghệ CDN
> Hỗ trợ khách hàng 24/7

Tư vấn 028.2211.0247